ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 
Η ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , είναι εισαγωγική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1980.

Από την ημέρα της ίδρυσης της έως και σήμερα εισάγει, εμπορεύεται και διανέμει, με συνέπεια και αξιοπιστία, φίλτρα και λιπαντικά μηχανημάτων, φορτηγών και αυτοκινήτων που έχουν άμεση εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως κατασκευαστικές εταιρείες, ναυτιλιακές, στην γεωργία, βιομηχανία, σε ορυχεία, συνεργεία και γενικότερα σε χώρους όπου οι ανάγκες και απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας προϊόντα τέτοιου είδους είναι αυξημένες.

Μέλημά μας, όλα αυτά τα χρόνια, είναι η έντιμη και αξιοπρεπής παρουσία μας στην αγορά, στοιχεία τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά για την δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.

Σημαντικοί παράγοντες που εγγυώνται την ποιότητα των προιόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μας είναι, τόσο οι εισαγωγές από  Οίκους του εξωτερικού που είναι καθιερωμένοι στο χώρο τους με υψηλή τεχνογνωσία, όσο και επαρκές απόθεμα εμπορευμάτων, οι λογικές μας τιμές και η άμεση παράδοση.

ΛΙΑΝΙΚΗ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ